NAŠE POSLANSTVO

S svojim delovanjem ozaveščamo ljudi o skrbi za sočloveka in okolje. To počnemo z izdelavo kakovostnih, uporabnih in lepih izdelkov, pri izdelavi katerih na prvo mesto postavljamo dobrobit ljudi in ohranjanje narave. S svojo prisotnostjo omogočamo ljudem, da so etični potrošniki, v javnosti dvigamo zavest o problemih človeštva in narave ter opolnomočamo posameznika, da prispeva k njihovemu razreševanju.

NAŠE POSLANSTVO

S svojim delovanjem ozaveščamo ljudi o skrbi za sočloveka in okolje. To počnemo z izdelavo kakovostnih, uporabnih in lepih izdelkov, pri izdelavi katerih na prvo mesto postavljamo dobrobit ljudi in ohranjanje narave. S svojo prisotnostjo omogočamo ljudem, da so etični potrošniki, v javnosti dvigamo zavest o problemih človeštva in narave ter opolnomočamo posameznika, da prispeva k njihovemu razreševanju.

NAŠE VREDNOTE

Človek

Pomembni so nam ljudje - tako tisti, s katerimi prihajamo v stik (stranke, zaposleni in dobavitelji), tisti, na katere naše delovanje vpliva (bližnji zaposlenih in dobaviteljev), kakor tudi človeštvo nasploh.

---
Okolje

Pomembna nam je narava, spoštovanje okolja, ohranjanje naravnih virov za prihodnje rodove.

---
Oblika

Pomembna nam je oblika, tako praktičen kot estetski vidik, želimo, da oblikovanje sledi svojemu poslanstvu.

NAŠA VIZIJA

Vizija sveta

Vsi ljudje pri svojih odločitvah premišljeno upoštevajo sočloveka in naravo.

---
Vizija podjetja

Imamo izoblikovano identiteto, ki je poznana po svojem oblikovanju in drugih izražanjih ter smo zgled skrbnega poslovanja, ki upošteva ljudi in naravo.

NAČELA DELOVANJA

Človečnost

Pri svojem delovanju spoštujemo in širimo poznavanje človekovih pravic, kakor jih opredeljujejo Splošna deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Pri njem se povezujemo s posamezniki in organizacijami, ki jim aktivno sledijo, ter s svojim delovanjem ozaveščamo druge.

---
Zakonitost in etičnost

Pri svojem delovanju spoštujemo zakone in ravnamo etično. Svoje dobavitelje in sodelavce plačujemo redno in pošteno, skrbimo za dobrobit njih in njihovih bližnjih, skrbimo za koristi strank. Finančne vire porabljamo preudarno.

Varovanje narave

V storitvah in v proizvodnji naših izdelkov uporabljamo materiale prijazne naravi in zeleno energijo. Pri proizvodnji in storitvah porabljamo čim bolj varčno in preudarno ter recikliramo, kar se da.

---
Uvidevnost

Pri svojem delovanju posameznikov ali organizacij ne silimo v aktivno izražanje svojega mnenja ali opredelitve do nekega problema. Damo jim možnost, da to storijo na preprost način - s tem, ko kupijo naš izdelek, z nami sodelujejo ali sledijo našim akcijam.

---
Kakovost

Naši izdelki in storitve so kakovostni, prilagojeni potrebam človeka in trajni.

---
Izgled

Pri oblikovanju izdelkov sledimo estetskim načelom in lastnemu čutu ter sporočilnosti.

NAŠE VREDNOTE

Človek

Pomembni so nam ljudje - tako tisti, s katerimi prihajamo v stik (stranke, zaposleni in dobavitelji), tisti, na katere naše delovanje vpliva (bližnji zaposlenih in dobaviteljev), kakor tudi človeštvo nasploh.

---
Okolje

Pomembna nam je narava, spoštovanje okolja, ohranjanje naravnih virov za prihodnje rodove.

---
Oblika

Pomembna nam je oblika, tako praktičen kot estetski vidik, naši kosi so trajnostni.

NAŠA VIZIJA

Vizija sveta

Vsi ljudje pri svojih odločitvah premišljeno upoštevajo sočloveka in naravo.

---
Vizija podjetja

Imamo izoblikovano identiteto, ki je poznana po svojem oblikovanju in drugih izražanjih ter smo zgled skrbnega poslovanja, ki upošteva ljudi in naravo.

NAČELA DELOVANJA

Človečnost

Pri svojem delovanju spoštujemo in širimo poznavanje človekovih pravic, kakor jih opredeljujejo Splošna deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Pri njem se povezujemo s posamezniki in organizacijami, ki jim aktivno sledijo, ter s svojim delovanjem ozaveščamo druge.

---
Zakonitost in etičnost

Pri svojem delovanju spoštujemo zakone in ravnamo etično. Svoje dobavitelje in sodelavce plačujemo redno in pošteno, skrbimo za dobrobit njih in njihovih bližnjih, skrbimo za koristi strank. Finančne vire porabljamo preudarno.

Varovanje narave

V storitvah in v proizvodnji naših izdelkov uporabljamo materiale prijazne naravi in zeleno energijo. Pri proizvodnji in storitvah porabljamo čim bolj varčno in preudarno ter recikliramo, kar se da.

---
Uvidevnost

Pri svojem delovanju posameznikov ali organizacij ne silimo v aktivno izražanje svojega mnenja ali opredelitve do nekega problema. Damo jim možnost, da to storijo na preprost način - s tem, ko kupijo naš izdelek, z nami sodelujejo ali sledijo našim akcijam.

---
Kakovost

Naši izdelki in storitve so kakovostni, prilagojeni potrebam človeka in trajni.

---
Izgled

Pri oblikovanju izdelkov sledimo estetskim načelom in lastnemu čutu ter sporočilnosti.