KAJ USTVARJAMO?

Ustvarjamo krasne in brezčasne kose, ki jih boste nosili še leta. Ponosni smo na naše skrbno izdelane detajle, zaradi katerih je vsako oblačilo edinstveno.

Naši kroji so oblikovani v minimalističnih silhuetah z lastnim izrazom in - v mnogih primerih - jih lahko nosijo tako ženske kot moški.

Vsak kos začne svojo zgodbo v naši delavnici. Tukaj se ideje razvijejo od prvih skic pa do prototipov. V tej delavnici materiale tudi ročno potiskamo.
Pri nas dobi vsak kos pozornost, ki si jo zasluži. Za to, da se boste počutili edinstvene, ko jih boste nosili.

NAŠI PRELEPI MATERIALI

Ker skrbimo za to, da bi zaščitili naš planet in ljudi, je vsak kos skrbno izdelan z naravnimi, ekološkimi materiali.

Največ delamo z certificiranim bombažem (GOTS), ampak v naše linije počasi vpletamo tudi druge trajnostne materiale. (eko lan, eko volna)
Ker smo perfekcionisti, so tudi naši sukanci GOTS certificirani. Prav tako naši gumbi in zadrge.
Za naše posebne gumbe pa skrbi lokalna umetnica, ki za nas izdeluje gumbe iz porcelana. Vsak gumb je unikat.

POT DO TRAJNOSTI

Zavedamo se, da je potrebno več kot le uporaba trajnostnih materialov. Zato smo dobro premislili tudi to, kako bodo naši kosi nadaljevali svojo pot.
Za to, da so vaša naročila varna, lepo zavita in trajnostna, uporabljamo reciklian papir in naše lastne ostanke materialov.
Z uporabo ostankov za embalažo se trudimo proti "zero waste" proizvodnji.
Pri naših kreacijah uporabljamo le zeleno energijo. To je energija, ki jo proizvajajo obnovljivi viri kot so veter in sončna energija ...

NAŠI GLASOVI

Skrbimo za ljudi. Zato izražamo naše vrednote na družbenih omrežjih, da opomnimo ljudi na vprašanja neenakopravnosti, človekovih pravic, onesnaženosti ...
Organiziramo in sodelujemo na raznh dogodkih, kot na primer Fairtrade dgodki, teden Modne Revolucije, dogodki ki promovirajo neodvisna podjetja ...

Ker želimo, da vsi, tudi revni in šibki dobijo priložnost, za del naše proizvodnje skrbi Želva d.o.o., podjetje, ki zaposluje ljudi s posebnimi potrebami. Njihovo delo je vrhunsko in ne bi mogli biti bolj zadovoljni, da sodelujemo z njimi.

NEKAJ NASVETOV

Ko kupujete nova oblačila, iščite izdelke, ki so izdelani iz certificiranih materialov. GOTS certifikat je, po našem mnenju, zaupanja vreden. IVN cetrifikat pa je še nekoliko strožji.

Da bi podaljšali živlenje vaših oblačil, jih perite le po potrebi. Perite jih na nizkih temperaturah, zato da bi zaščitili vlakna in tudi prihranili energijo. Ne jih sušiti v sušilcu, dlje bodo zržala, če jih sušite na vrvi.

Če se naveličate ali prerastete vaša oblačila, poiščite možnost izmenjave ali pa morda celo organizirajte takšen dogodek. To je odličen način, da spoznate nove in enako misleče ljudi in priložnost, da najdete kakšen dober kos zase - namesto, da vedno kupujete nove.

Če želite izraziti svoje vrednote, se pridružite lokalnim skupnostim, ki se skladajo z njimi. Morda začnite pisat blog, izrazite svoje mnenje. Nato pa ga delite z nami, z veseljem bomo prebrali, sodelovali.

WHAT WE CREATE?

We create beautiful and timeless pieces that you will treasure for many years. We are proud of our carefully handcrafted details than make each piece rather unique.

Our pieces are designed in minimalist silhouettes with an edge that can - in many cases - be worn by both women and men.

Our design process starts in our workshop. Here we take our ideas from paper sketches all the way to the first prototype. This is also the place where we hand screen print the graphic details.

In our process each garment gets the attention it deserves - to make you feel individual and special when you wear it.

OUR BEAUTIFUL MATERIALS

Because we care about protecting our planet and people. Each garment is made individually with natural, ecological fabrics and crafted with care.

We mostly work with certified organic cotton (GOTS), but slowly introducing other sustainable fabrics into our collections (organic linen, organic wool).
We care about little details, even our threads are GOTS certified, as well as our zippers and buttons.
For our special buttons, we work with a local artist, who creates beautiful porcelain buttons, each being unique.

THE WAY TO SUSTAINABILITY

We know there's more to do than just producing garments from certified materials. That's why we thought carefully about packaging of our products.
We use recycled paper and our own scraps of fabric to make your package safe, beautiful and as sustainable as possible.
By using scraps of our own materials for packaging and promotional materials, we aim towards zero waste production.
In our in house designs we use green energy only. That's the energy produced from renewable sources like wind and solar energy ...

HOW WE USE OUR VOICE?

We care about the people of this planet.
We are voicing our values trough social media, reminding people about issues like inequality, human rights, pollution ...
We are organizing and participating in different events that promote solutions to these issues, such as Fairtrade events, Fashion Revolution week, events that promote independent businesses ...

Because we want to enable opportunities for underprivileged, part of our production is made by Želva d.o.o., a company that employs people with disabilities. Their work is excellent and we couldn't be happier with our collaboration.

WHAT YOU CAN DO

When you shop for new clothes, look for products made from certified materials. GOTS is - in our opinion - a trustworthy certificate, another one is IVN, even stricter than GOTS.

To extend the garments life, wash it only when needed. And when you do wash it, use low temperature to protect its fibers and save energy. Don't tumble dry it, the garment will last longer if you line dry it.

If you get tired or outgrow your clothes, instead of throwing them away, look for swap opportunities or organize one. That's a great way to meet new and like minded people and there's a big chance you'll find some cool things for yourself - instead of buying new all the time.

If you're interested to promote your values, join local communities, write a blog, voice your opinion. And when you do, share it with us, we'd love to hear about it.